Serwis korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej Rozumiem
Czy uiszczenie opłaty sądowej za pośrednictwem instytucji płatniczej (bądź też za pośrednictwem PISP) jest równoważne z jej uiszczeniem za pośrednictwem banku?
Biuro Warszawa
Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa
tel. +48 22 652 26 18 

warsaw@dlklegal.com


Biuro Kraków
ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków
tel. +48 12 31 51 841

cracow@dlklegal.com

Z niedawnego postanowienia SN wynika że tak, ale pod warunkiem, że chodzi o podmiot działający na podstawie ustawy o usługach płatniczych.
 
Sprawa, w której wypowiedział się SN dotyczyła fizycznej wpłaty gotówki (prawdopodobnie w biurze usług płatniczych), ale identyczny problem może się pojawić w przypadku płatności elektronicznych inicjowanych w instytucji płatniczej, a w niedalekiej przyszłości również w przypadku płatności inicjowanych za pośrednictwem dostawcy świadczącego usługę inicjowania transakcji płatniczej (PISP) oraz z wykorzystywaniem nowych technologii.

Orzecznictwo w omawianej kwestii jest niejednolite i jak wskazał sam SN, przeważa pogląd, że w przypadku płatności dokonywanej za pośrednictwem niebankowej instytucji dniem wniesienia opłaty sądowej jest dzień uznania rachunku bankowego sądu. Pogląd trudny do przyjęcia i w istocie wykluczający możliwość wnoszenia opłat w ten sposób (no chyba, że ktoś bardzo lubi ryzyko). Dlatego w omawianej sprawie SN słusznie opowiedział się za poglądem przeciwnym, przyjmując, że przesądzające znaczenie ma dzień wniesienia opłaty za pośrednictwem najdogodniejszej dla strony placówki legalnie świadczącej usługi przekazu pieniężnego w rozumieniu UUP. Jak stwierdził SN, przyjęcie innego stanowiska deprecjonowałoby rolę podmiotów legalnie świadczących usługi płatnicze, dezorientując strony a ponadto różnicując bez oparcia w ustawie sytuację stron korzystających z usług banków i pozostałych podmiotów świadczących usługi płatnicze.

Mimo że orzeczenie SN odnosi się wyłącznie do przekazu pieniężnego nie powinno to przekreślać oddziaływania tego rozstrzygnięcia mocą odpowiedniego stosowania na inne rodzaje usług płatniczych świadczone przez wszystkie kategorie dostawców usług płatniczych o których mowa w UUP. W szczególności powinno prowadzić do wniosku, że w niedalekiej przyszłości dniem uiszczenia opłaty przez stronę lub jej profesjonalnego pełnomocnika będzie dzień zainicjowania płatności za pośrednictwem PISPu. Oczywiście pod warunkiem, że kwota transakcji znajdzie pokrycie na rachunku płatniczym zlecającego płatność.

Postanowienie SN wpisuje się więc w pełni w cele PSD2, która zmierza do zagwarantowania uczciwej konkurencji na rynku usług płatniczych, unikając bezpodstawnej dyskryminacji względem któregokolwiek z obecnych uczestników rynku. Niemniej warto się zastanowić nad jednoznacznym przesądzeniem omawianych kwestii w ustawie lub rozporządzeniu, tak aby nie narażać uiszczających opłaty na niepotrzebną dawkę adrenaliny wynikającą z niepewności, czy sąd uzna opłatę jako wniesioną w terminie, czy też nie.

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 18 grudnia 2018 r., sygn. akt IV CZ 68/18
 
Link do postanowienia SN