Serwis korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej Rozumiem
Obsługa korporacyjna
Biuro Warszawa
Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa
tel. +48 22 652 26 18 

warsaw@dlklegal.com


Biuro Kraków
ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków
tel. +48 12 31 51 841

cracow@dlklegal.com

Kancelaria oferuje wsparcie w zakresie obsługi korporacyjnej przedsiębiorców. Zapewniamy pełną obsługę bieżącej działalności oraz podejmowanych projektów. Pomagamy w opracowaniu, opiniowaniu, dostosowaniu i wdrażaniu rozwiązań. Do naszych klientów należą zarówno spółki prawa handlowego, jak i ich inwestorzy.
Kancelaria zapewnia ponadto usługi compliance, m.in. w zakresie zasad ładu korporacyjnego, regulacji wewnętrznych przedsiębiorstw czy ogólnego prawa handlowego.
Zapewniamy obsługę na każdym etapie funkcjonowania spółek i innych podmiotów uczestniczących w obrocie gospodarczym:
 
Rozpoczęcie działalności
 • Opracowanie umowy, statutu oraz regulacji wewnętrznych spółek (m.in. regulaminy i procedury)
 • Zgłoszenie i reprezentacja przed sądem rejestrowym, a także w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji (m.in. ZUS, organy podatkowe, organy regulacyjne), w tym wsparcie w wyborze formy działalności (spółki osobowe, kapitałowe, SE, SCE, EZIG)
 • Reprezentacja przedsiębiorców przed organami nadzoru w postępowaniach o uzyskanie zezwoleń, koncesji, licencji lub wpisów do rejestru (KNF, GIODO, UKE)
 • Pełna obsługa start-upów, w tym bieżące doradztwo przy rozpoczynaniu działalności, opiniowanie projektów biznesowych i opracowanie relacji w ramach grupy kapitałowej
 • Wsparcie prawne w zakresie początkowego, jak i bieżącego finansowania działalności (umowy kredytowe, porozumienia z inwestorami, obsługa crowdfundingu)
 
Bieżąca obsług spraw korporacyjnych
 • Wsparcie organów, jak i udziałowców oraz akcjonariuszy w sprawach z zakresu m.in. prawa handlowego, zagadnień kontraktowych, rachunkowości korporacyjnej, procedur wewnętrznych
 • Wsparcie w prawnych aspektach adekwatności kapitałowej instytucji finansowych, w tym w zakresie podwyższenia i obniżenia kapitału, obliczania funduszy własnych, doradztwo w zakresie obowiązków raportowych i sprawozdawczości finansowej (w tym reprezentacja przez organami nadzoru)
 • Opracowanie, weryfikacja i dostosowywanie dokumentacji wewnętrznej w sprawach korporacyjnych i regulacyjnych
 • Obsługa relacji pomiędzy udziałowcami lub akcjonariuszami, w tym reprezentacja w zakresie sporów korporacyjnych
 
Badanie podmiotów gospodarczych i obsługa transakcyjna
 • Due dilligence przeprowadzane na zlecenie inwestorów oraz badanie historii korporacyjnej spółki (umowy, uchwały, dokumenty emisyjne itp.)
 • Audyty spółek, zwłaszcza funkcjonujących w branżach objętych reglamentacją (m.in. usługi finansowe, telekomunikacja) w zakresie spraw regulacyjnych,
 • Badanie i ocena ryzyk prawnych w zakresie wybranych aspektów działalności przedsiębiorstw (dane osobowe, własność intelektualna, prawo konsumenckie, AML)
 • Wsparcie w zakresie transakcji i projektów inwestycyjnych, w tym wsparcie koncepcyjne w zakresie struktury projektowanej transakcji i jej projektowanego przebiegu
 • Negocjacje i opracowanie umów sprzedaży udziałów (akcji), umów inwestycyjnych i innych porozumień, a także reorganizacja spółek i grup kapitałowych