Serwis korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej Rozumiem
dr Michał Mostowik
Biuro Warszawa
Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa
tel. +48 22 652 26 18 

warsaw@dlklegal.com


Biuro Kraków
ul. Kilińskiego 2
30-308 Kraków
tel. +48 12 410 07 47 

cracow@dlklegal.com

Dr Michał Mostowik jest adwokatem i doktorem nauk prawnych, absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W 2019 roku obronił doktorat pt. „Ochrona danych osobowych w warunkach Internetu rzeczy w prawie Unii Europejskiej”. Ukończył program „Certificate in American Law” na University of California Berkeley oraz Szkołę Prawa Niemieckiego organizowaną przez Uniwersytet Jagielloński we współpracy z uniwersytetami w Heidelbergu i Moguncji.
Uczestniczył w pracach Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech) w Polsce przy Urzędzie KNF oraz strumienia „Blockchain i kryptowaluty” przy Ministerstwie Cyfryzacji w ramach programu „Od papierowej do cyfrowej Polski”, a także reprezentował organizację zrzeszającą instytucje finansowe w procesie legislacyjnym (w tym przy tworzeniu sektorowych przepisów o ochronie danych osobowych). Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego.
Specjalizuje się i doradza w zakresie prawa bankowego, regulacji technologii finansowych, ochrony danych osobowych i prawa Unii Europejskiej. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze banków, instytucji finansowych oraz firm z branży technologicznej. Jest autorem publikacji naukowych i popularnych z zakresu prawa bankowego i technologii finansowych. Prowadził oraz współprowadził zajęcia akademickie na Uniwersytecie Jagiellońskim, jest wysoko ocenianym prelegentem na konferencjach, szkoleniach i wydarzeniach branżowych.

Obsługę prowadzi w języku polskim oraz angielskim, posługuje się również językiem niemieckim.

 1. Silne uwierzytelnienie PSD2 i RTS: przegląd rozwiązań i luk”, Klauzule abuzywne w umowach z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą”, „Open Banking PSD2”, Uregulowani 2019+ warsztaty regulacyjne DLK Legal, Warszawa, październik 2019. 
 2. „Sztuczna inteligencja, Internet Rzeczy – pojedynek entuzjastów i sceptyków”, udział w debacie oksfordzkiej, konferencja Internet Rzeczy – Polska przyszłości, Ministerstwo Cyfryzacji, Warszawa, lipiec 2019. 
 3.  „Uruchomienie pośrednictwa kredytowego on-line, warsztaty DLK dla studentów prawa UJ, Kraków, maj 2019. 
 4.  „Czy portal usługi AIS jest w stanie zastąpić bankowość elektroniczną ASPSP?” case study, PSD2 2019, Puls Biznesu, Warszawa, maj 2019. 
 5. „Obowiązek silnego uwierzytelnienia klienta przez dostawców”, PSD2 - obowiązki i ryzyka w kontekście relacji z klientem, MMConferences S.A., Warszawa, maj 2019. 
 6. „Procedury reklamacyjne dotyczące transakcji płatniczych”, szkolenie wewnętrzne dla podmiotu sektora bankowego, Warszawa, maj 2019. 
 7. Jednolity czy zróżnicowany stopień ochrony osób fizycznych w prawie UE w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych", konferencja naukowa Polska w różnicującej się Unii Europejskiej, Gródek n/Dunajcem, czerwiec 2018. 
 8. „Ustawa o usługach płatniczych po implementacji” – szkolenie wewnętrzne dla organu nadzoru, Warszawa, maj, 2018. 
 9. „RODO – to już za miesiąc – last minute check”, Payment Meeting, Warszawa, kwiecień 2018. 
 10. „RODO4FIN: warsztaty dLK dla profesjonalistów Fintech”, Warszawa, kwiecień 2018. 
 11. „Wdrożenie Dyrektywy PSD II (główne zmiany)”, współprowadzący serii szkoleń dla organu nadzoru, Warszawa, marzec-kwiecień 2018. 
 12. „Nowe PSD2 i RODO", konferencja Dyrektywa PSD2: Open Banking po polsku, Puls Biznesu, Warszawa, marzec 2018. 
 13. „Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO – GDPR)”, szkolenie dla banków zrzeszonych w KZBS, Warszawa, luty 2018. 
 14. „Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO)”, szkolenie wewnętrzne dla podmiotu sektora płatniczego, Warszawa, luty 2018. 
 15. Zakres stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych oraz przepisów krajowych w odniesieniu do sektora finansowego”, Sektor finansowy w obliczu wyzwań stawianych przez RODO – doświadczenia rynku, proponowane rozwiązaniaMMConferences S.A., Warszawa, grudzień 2017. 
 16. „Interfejs PSD2”, Warsztaty dLK dla profesjonalistów Fintech, Warszawa, grudzień 2017. 
 17. „Przetwarzanie danych osobowych przez pośredników ubezpieczeniowych w świetle nowych regulacji”, Dystrybucja ubezpieczeń po implementacji IDD, MMConferences S.A., Warszawa, czerwiec 2017. 
 18. Bezpieczeństwo informatyczne sektora finansowego w świetle obecnych przemian gospodarczych i technologicznych”, Ogólnopolska konferencja: UE wobec wyzwań ekonomii przyszłości, KN Prawa Unii Europejskiej TBSP UJ, Kraków, maj 2017. 
 19. Fintech trends and Applications" (panel discussion), Money 20/20 Roadshow, Budapesztkwiecień 2017. 
 20. „Przetwarzanie danych klienta w Instytucjach Finansowych świetle Dyrektywy PSD II”, Bezpieczeństwo danych Klienta w Instytucjach Finansowych w świetle nowych regulacji, MMConferences S.A., Warszawa, marzec 2017. 
 21. Will Financial Services as We Know Them Survive in the Upcoming Decades?", dyskusja panelowa, Phoenix 2016 FinTech Conference for CEE, European Business Conferences Group, Pragaczerwiec 2016. 
 22. Notyfikacja incydentów – możliwości naruszenia ochrony danych", Nowe ramy prawne ochrony danych osobowych – obowiązki i wyzwania dla przedsiębiorców, MMConferences S.A., Warszawa, czerwiec 2016. 
 23. Cybercrime and Liability", Workshop Cyber Risks in Inland Navigation, IVR Congress, Kraków, maj 2016. 
 24. Tajemnica bankowa i ochrona danych osobowych w czynnościach outsourcingowych", Outsourcing bankowy – organizacja, zarządzanie i kontrola czynności powierzonych, MMConferences S.A., Warszawa, kwiecień 2016. 
 25. „Incydenty informatyczne w bankowości”, XXVIII Forum Bankowości Elektronicznej: Bezpieczeństwo Finansowe w Bankowości Elektronicznej, CPI, Warszawa, luty 2016. 
 26. Zastosowanie europejskich zasad transferu i ochrony danych osobowych", Problematyka przetwarzania i ochrony danych osobowych w instytucjach finansowych, MMConferences S.A., Warszawa, grudzień 2015. 
 27. Prawne i praktyczne podejście do uwierzytelnienia płatności internetowych i mobilnych", Bezpieczeństwo płatności elektronicznych w świetle najnowszych zmian prawnych, MMConferences S.A., Warszawa, listopad 2015. 
 28. Pamiętać czy zapomnieć? Granice ochrony prywatności w Internecie”, konferencja naukowa Inteligentna i zrównoważona gospodarka sprzyjająca włączeniu społecznemu – wyzwania dla systemów prawnych Unii Europejskiej i państw członkowskich, Gródek n/Dunajcem, czerwiec 2015. 
 29. „Nowe zasady odpowiedzialności banków”, „Rola unijnych organów nadzoru w PSD II i PAD”, Instytut Szkoleń Prawa Bankowego, Warszawa, kwiecień 2015. 
 30. Transgraniczne aspekty działalności ZAFI", Dyrektywa ZAFI - implementacja przepisów i istniejące problemy, MMConferences S.A., Warszawa, marzec 2015. 
 31. Bankowość bez banków? - wizja unijnej regulacji rynku usług bankowych", III Polski Kongres Regulacji Rynków Finansowych FinReg2014, Instytut Allerhanda, Warszawa, październik 2014. 
 32. Bezpieczeństwo transakcji bezgotówkowych - praktyczne zastosowanie prawa, perspektywy zmian", Sympozjum Transakcji Bezgotówkowych, Puls Biznesu, Warszawa, maj 2014. 
 33. "Odstąpienie od umowy w świetle dyrektywy konsumenckiej", Nowa ustawa o prawach konsumenta, nowe obowiązki dla przedsiębiorców, MMConferences, Warszawa, marzec 2014. 
 34. „Ochrona danych klientów w inteligentnych sieciach energetycznych”, Prawo konsumenckie w branży energetycznej – najnowsze zmiany i istniejące problemy, MMConferences S.A., Warszawa, październik 2013. 
 35. „Procedura notice and takedown w prawie polskim – konieczność zmiany”, Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Paragraf w sieci, Toruń, marzec 2013. 
 36. „A Summary of the Draft Regulation on Data Protection in the EU”, Unijne podsumowanie roku 2012 – The EU Summary of the Year 2012, Kraków, marzec 2013. 
 37. „Czy potrzebujemy e-paszportu i baz danych biometrycznych?”, Bezpieczeństwo technologii biometrycznych. Ochrona danych biometrycznych, UKSW oraz Naukowe Centrum Prawno Informatyczne, Warszawa, grudzień 2011. 
 1. „Dysponowanie danymi z rachunku w świetle przepisów PSD2 oraz RODO” (współautor), Monitor Prawa Bankowego 2018, nr 5 (90).
 2. „Prawna ochrona informacji o rachunku płatniczym  w świetle usługi dostępu do informacji o rachunku (AIS)", Monitor Prawa Bankowego 2017, nr 7-8 (80-81).
 3. „System ochrony akceptanta kart płatniczych w unijnym rozporządzeniu ws.opłat  interchange", Monitor Prawa Bankowego 2017, nr 6 (79).
 4. „Przegląd polskiego prawa w kontekście zastosowań technologii rozproszonych rejestrów oraz walut cyfrowych” (współautor), K. Zacharzewski, K. Piech [red.], Ministerstwo Cyfryzacji, Warszawa 2017.
 5. „Kanon dobrych praktyk podmiotów rynku kryptowalutowego w Polsce” (współautor), K. Zacharzewski, K. Piech, L. Wilczyński [red.], Ministerstwo Cyfryzacji, Warszawa 2017.
 6. „Bankowość bez banków? – wizja unijnej regulacji usług bankowych" [w:] „Polityka i praktyka regulacji rynków finansowych", red. W. Rogowski, Oficyna Allerhanda, Kraków-Warszawa 2015.
 7. „W dżungli wzorów - nowoczesne ujęcie prawa do wzoru na przykładzie niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego" [w:] „Prawo własności intelektualnej – wyzwania współczesności”, AT Wydawnictwo, Kraków 2012.