Serwis korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej Rozumiem
Bartosz Wyżykowski
Biuro Warszawa
Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa
tel. +48 22 652 26 18 

warsaw@dlklegal.com


Biuro Kraków
ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków
tel. +48 12 31 51 841

cracow@dlklegal.com
Bartosz Wyżykowski jest radcą prawnym, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Ukończył Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył Szkołę Prawa Niemieckiego przy WPiA Uniwersytetu Warszawskiego. Współpracował z jedną z największych organizacji pracodawców w Polsce. W latach 2016-2018 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Wydziału Klienta Rynku Bankowo-Kapitałowego w Biurze Rzecznika Finansowego.
Specjalizuje się w zakresie regulacji dotyczących rynku finansowego, usług płatniczych i prawa konsumenckiego, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji dotyczących kredytu konsumenckiego i kredytu hipotecznego. Prelegent na konferencjach naukowych oraz branżowych poświęconych tym zagadnieniom, a także autor publikacji w tym zakresie. Angażował się w prace legislacyjne dotyczące prawa rynku finansowego na poziomie polskim oraz unijnym.


Obsługę prawną świadczy w języku polskim, angielskim i niemieckim.
 1. „Obowiązek informacyjny i skuteczna komunikacja z klientem banku”, Nowe produkty, obowiązki i odpowiedzialność w relacji BANK-KLIENT w świetle dyrektywy PSD2 i innych regulacji, MMConferences S.A., Warszawa, grudzień 2019.
 2. „Rozporządzenie CBP: transparentność kosztów FX”, Uregulowani 2019+ warsztaty regulacyjne DLK Legal, Warszawa, październik 2019.
 3. „Problematyka odpowiedzialności za nieautoryzowane transakcje płatnicze na tle PSD2”, VI Kongres Regulacji Rynków Finansowych, Warszawa, październik 2019.
 4. „Obsługa klienta na tle PSD2”, Reklamacje na rynku finansowym, Puls Biznesu, Warszawa, wrzesień 2019.
 5. „Obowiązek stosowania procedur reklamacyjnych przez podmioty rynku finansowego”, „Szczególne zasady rozpatrywania reklamacji przez dostawców usług płatniczych”, współprowadzący obu prelekcji, Reklamacje na rynku finansowym – aspekty prawne i praktyczne, MMConferences S.A., Warszawa, maj 2019.
 6. „Praktyczne aspekty dochodzenia indywidualnych roszczeń w przypadku missellingu”, II Krajowa Konferencja Konsumencka, Uniwersytet Wrocławski, listopad 2018.
 7. „Klauzule Modyfikacyjne, Perspektywa Biura Rzecznika Finansowego” VI. Kongres Prawa Bankowego i Informacji 2018, Związek Banków Polskich, Warszawa, czerwiec 2018.
 8. „Elektroniczne transakcje płatnicze – jak Rzecznik Finansowy wspiera klientów w sporach z instytucjami finansowymi”, ogólnopolska konferencja naukowa  Ochrona konsumentów na rynku usług finansowych Elektroniczne kanały dystrybucji, Uniwersytet Łódzki, maj 2018.
 9. „Ochrona dłużnika - uprzywilejowanie czy równowaga stron?” – debata, Przejawy konsumentocentryzmu w ustawodawstwie, April Consumer Credit Days, Serock, kwiecień 2018.
 10. „Fin-tech, czyli jak nowe technologie zmieniają usługi finansowe – szanse i ryzyka”, warsztaty dla studentów Zasady odpowiedzialności z tytułu nieautoryzowanych transakcji płatniczych wykonywanych przez Internet, Dni Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, kwiecień 2018.
 11. „Świat cyfrowych finansów – ryzyka i zagrożenia”, Kongres Konsument 2018 - Kto tworzy cyfrowego konsumenta?, Warszawa, marzec 2018.
 12. „Rynek usług finansowych: inwestycyjnych, bankowych i ubezpieczeń”, V Euroregionalna Konferencja Naukowa, Uniwersytet Rzeszowski, styczeń 2018.
 13. „Spory klientów z bankami dotyczące transakcji płatniczych – perspektywa Rzecznika Finansowego”, 19 seminarium w cyklu Informatyka w instytucjach finansowych, odpowiedzialność banków za kradzież pieniędzy z konta, regulacje prawne i orzecznictwo sądowe w tym zakresie, Centrum Promocji Informatyki, Warszawa, grudzień 2017.
 14. „Obraz sektora w percepcji interesariuszy”, VIII Edycja Kongresu Zarządzania Wierzytelnościami, Warszawa, listopad 2017.
 15. „Regtech – Technologie regulacyjne a sektor finansowy” – panel dyskusyjny, VIII Edycja Kongresu Antyfraudowego,  Warszawa, październik 2017.
 16. „Wpływ Regulacji na Strategie Banków” – panel dyskusyjny, XIII Banking Forum Spotkanie Liderów Bankowości i Ubezpieczeń, Warszawa, kwiecień 2017.
 17. „Rynek consumer finance z perspektywy Rzecznika Finansowego”, Kongres Consumer Finance Jaka przyszłość rynku Consumer Finance? Centrum Giełdowe, Warszawa, grudzień 2016.
 18. „Problemy klienta na rynku bancassurance”, VIII Kongres Bancassurance „Łączy nas klient”, Józefów, październik 2016.
 19. „Prawne aspekty zagrożeń funkcjonowania długoterminowych produktów oszczędzania z perspektywy działalności Rzecznika Finansowego”, konferencja naukowa Długoterminowe oszczędzanie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, czerwiec 2016.
 20. „Wspólne Europejskie Prawo Sprzedaży” – panel dyskusyjny, Warszawa, czerwiec 2012.
 21. „Benefits of the proposal for consumers and businesses – what an optional regime could offer for consumers and businesses” – panel dyskusyjny, European Contract Law – unlocking the internal market potential for growth, Warszawa, listopad 2011.
 22. „Stanowisko PKPP Lew odniesieniu do Instrumentu Opcjonalnego”, Dalsze losy europejskiego instrumentu prawa umów, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, październik 2011.
 23. „The response of the Polish Confederation of Private Employers Lewiatan (PKPP Lewiatan)”, Green Paper from the Commission on policy options for progress towards a European Contract Law for consumers and businesses - Responses of the Law Society of England and Wales and the Polish Confederation of Private Employers Lewiatan (PKPP Lewiatan), Universite de Luxembourg, czerwiec 2011.
 1. Odpowiedzialność za nieautoryzowane transakcje płatnicze – wybrane zagadnienia wynikające z implementacji PSD2, internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny 2019, nr 8(8), s. 101
 2. Procedury rozpatrywania reklamacji w świetle ustawy o usługach płatniczych, Monitor Prawa Bankowego, NR 12 (109) Grudzień 2019
 3. Kredyt odnawialny na tle ustawy o kredycie konsumenckim – wybrane zagadnienia, Monitor Prawniczy 23/2019
 4. Dostęp do informacji na trwałym nośniku w świetle aktualnego orzecznictwa TSUE [w:] Informacja na rynku usług finansowych, PWE, Warszawa, 2019.
 5. Skarga nadzwyczajna w postępowaniu cywilnym – wybrane zagadnienia, Studia Prawa Publicznego 2018 Nr 4(24)
 6. Zasady restrukturyzacji zadłużenia na podstawie przepisów ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, Internetowy Kwartalnik Regulacyjny i Antymonopolowy 6(7)2018, s. 21
 7. Kompetencja Rzecznika Finansowego do nakładania kar pieniężnych na podmioty rynku finansowego, Studia Prawa Publicznego 2018 Nr 3(23)
 8. Skuteczna ochrona konsumentów a gwarancje procesowe przedsiębiorców Glosa do wyroku TS z 21 grudnia 2016 r. w sprawie C-119/15 Biuro podróży „Partner” sp. z o.o. sp.k. w Dąbrowie Górniczej przeciwko Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Internetowy Kwartalnik Regulacyjny i Antymonopolowy 4(7)2018, s. 107
 9. Istotny pogląd Rzecznika Finansowego jako instrument ochrony klientów podmiotów rynku finansowego, Studia Prawa Publicznego 2018 Nr 3(23)
 10. Skutki uznania abuzywności postanowienia umowy w kontroli incydentalnej, Internetowy Kwartalnik Regulacyjny i Antymonopolowy 8(6)2017, s. 76
 11. Unijne orzecznictwo korzystne dla konsumenta, Dziennik Gazeta Prawna, lipiec 2017
 12. Prawne aspekty funkcjonowania długoterminowych produktów oszczędzania z perspektywy działalności Rzecznika Finansowego, Długoterminowe oszczędzanie Postawy, strategie i wyzwania, J. Rutecka-Góra [red.], Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016, s. 339
 13. Kary za brak sieci recyklingu starych samochodów, Rzeczpospolita, październik 2015
 14. Zmiany chronią niesolidnych dłużników, Dziennik Gazeta Prawna, 31 marca 2015
 15. Za dużo ograniczeń dla wierzycieli martwych podmiotów, Dziennik Gazeta Prawna, 28 października 2014
 16. Prawo do informacji o kontrahencie, Puls Biznesu, 21 sierpnia 2014
 17. Dopiero wpis klauzuli do rejestru jest sygnałem dla innych firm, Dziennik Gazeta Prawna, 12 sierpnia 2014
 18. Upadłość konsumencka wymaga zmian, ale zrównoważonych, Dziennik Gazeta Prawna, 5 czerwca 2014
 19. Nie tylko prawa dłużników zasługują na ochronę, Dziennik Gazeta Prawna, 17 kwietnia 2014
 20. Abstrakcyjna kontrola postanowień wzorców umów, Przegląd Prawa Handlowego 2013 nr 10, s. 30
 21. Prawne wątpliwości bankowej opłaty, Dziennik Gazeta Prawna, 20 maja 2013
 22. Nowelizacją w przedsiębiorców, Puls Biznesu, 26 marca 2013
 23. Nowela uderzy w uczciwe firmy, Dziennik Gazeta Prawna, 25 marca 2013