Serwis korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z polityką cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Dowiedz się więcej Rozumiem
Bankowość i finanse
Biuro Warszawa
Ogrodowa City Gate
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa
tel. +48 22 652 26 18 

warsaw@dlklegal.com


Biuro Kraków
ul. Jana Kilińskiego 2
30-308 Kraków
tel. +48 12 315 18 41

cracow@dlklegal.com

Nasz zespół doradza zarówno instytucjom finansowym działającym w sektorze bankowym, w systemie bankowości alternatywnej (tzw. shadow banking), jak i usługobiorcom oraz podmiotom rozpoczynającym działalność. Ponadto, bardzo uważnie słuchamy tego, co mają do powiedzenia nasi Klienci – w połączeniu z ekonomicznym wykształceniem naszych prawników oraz stałą analizą rynku i ustawodawstwa, daje nam to doskonałą znajomość potrzeb Klienta.
Zapewniamy kompleksową i profesjonalną obsługę zarówno od strony transakcyjnej, jak i regulacyjnej. W tym zakresie wspieramy również podmioty nadzorowane w rozstrzyganiu sporów sądowych oraz ADR (arbitraż, mediacje).
 
Obsługa regulacyjna 

Posiadamy bogate doświadczenie związane z postępowaniami administracyjnymi przez organami nadzoru w sprawach regulacyjnych, a także doradztwem prawnym dla instytucji nadzorowanych. Reprezentowaliśmy również Klientów m.in. przed KNF, GIODO, GIIF oraz UOKIK, a także w postępowaniach odwoławczych przed sądami administracyjnymi i gospodarczymi. 

Oferujemy profesjonalną obsługę regulacyjną podmiotów z rynku finansowego w sprawach z zakresu:
 • tworzenia oraz przekształceń banków, instytucji płatniczych i innych podmiotów nadzorowanych oraz uzyskiwania zezwoleń KNF;
 • ładu korporacyjnego (corporate governance) w podmiotach nadzorowanych, a także opracowania lub audytu procedur i dokumentacji wewnętrznej;
 • podejmowania działalności transgranicznej instytucji finansowych (w tym poprzez zagraniczny oddział);
 • wspólnych usług banków i podmiotów z innych sektorów regulowanych (ubezpieczenia, telekomunikacja, energetyka);
 • działalności ubezpieczeniowej;
 • działalności brokerskiej i pośrednictwa ubezpieczeniowego, w tym bancassurance;
 • obowiązków informacyjnych wobec organów administracji;
 • spełnienia wymogów kapitałowych i funduszy własnych instytucji finansowych;
 • ochrony danych osobowych i tajemnic zawodowych (m.in. bankowa, ubezpieczeniowa, płatnicza, FI)
 • regulacyjnych zagadnień outsourcingu;
 • przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu;
 • prawnych aspektów bezpieczeństwa systemów IT w sektorze finansowym;
 • usług płatniczych;
 • usług consumer finance;
 • działalności kantorowej i prawa dewizowego. 
Obsługa transakcyjna

Oferujemy kompleksową obsługę prawną w zakresie transakcji na rynku finansowym. Świadczymy usługi z zakresu doradztwa prawnego przy pozyskiwaniu środków i finansowaniu inwestycji, zarówno na etapie negocjacji, zawierania i wykonania umów, ale również w zakresie ewentualnych sporów. Zapewniamy obsługę wszystkich stron transakcji (m.in. banków, funduszy inwestycyjnych oraz ich klientów) w zakresie finansowania i refinansowania przedsiębiorstw, w zakresie m.in.:
 • umów kredytowych i wszelkich typów zabezpieczeń wierzytelności (m.in. sekurytyzacji oraz zabezpieczeń na nieruchomościach, pojazdach, maszynach, prawach własności intelektualnej, instrumentach finansowych i innych składnikach przedsiębiorstwa);
 • emisji dłużnych papierów wartościowych, w tym obligacji i bankowych papierów wartościowych;
 • instrumentów pochodnych, w tym m.in. kontraktów terminowych, opcji, derywatów elektroenergetycznych i gazowych;
 • restrukturyzacji zadłużenia;
 • obrotu wierzytelnościami i faktoringu.